Halkın yaşam standardını doğrudan etkileyen ekonominin en önemli unsurlarından biri ihracattır.Bu nedenle devletimiz, mal ve hizmet ihracatı yapan işletmelere binden fazla farklı finansal destek ve diğer devlet teşvikleri türlerini sunmaktadır.İhracat teşvik ve destekleri iki ana gruba ayrılabilir: mal ihracatı ve hizmet ihracatı.Hükümet ihracata destek sağlarken bunu bütüncül bir yaklaşımla yapar ve uluslararası genişleme sürecindeki işletmelerin ihracat sürecinin her aşamasında destek almasını sağlamayı amaçlar.İhracat maliyetlerini finanse edebilecek durumda olan şirketler, yatırım-üretim-istihdam-ihracat değer zincirinin tüm halkalarına yönelik politikalar oluşturabilecek konumdadır.Sonuç olarak, bu şirketler sektörün büyümesine ve kendi şirketleri tarafından sunulan hizmetlerin kalitesinin ve rekabetçiliğinin geliştirilmesine önemli katkılarda bulunabilmektedir.İhracata hazırlık, pazarlama ve markalaşma, destek sistematiğinde yer alan üç gelişim aşamasıdır.İhracat devlet teşviklerinin amacı, işletmelerin hizmet sektörüne girmeye çalışırken karşılaştıkları zorlukları ortadan kaldırmak ve işletmelerin istedikleri pazarlara erişimlerini kolaylaştırmak için eyleme geçirilebilir çalışmalar yapmaktır.Kaynaklarını önemli ölçüde artıran ihracatçılara verilen bu destekler, daha yüksek katma değerli ihracatı teşvik ederek ihracata yeni bir ivme kazandırmaktadır.Devlet teşvikleri ile beraber kazandırılan yeni ivme toplam ihracatın büyümesine katkıda bulunur.

Hangi Ülkelerde İhracat Teşvikleri ve Devlet Destekleri Mevcut?

Angola

Almanya

Avustralya

Amerika Birleşik Devletleri

Azerbaycan

Bangladeş

Bahreyn

Birleşik Arap Emirlikleri

Birleşik Krallık

Brezilya

Cezayir

Çekya

Çin

Endonezya

Ekvador

Endonezya

Etiyopya

Fas

Fransa

İtalya

İspanya

Japonya

Kamboçya

Kanada

Katar

Kolombiya

Kenya

Kuveyt

Malezya

Libya

Meksika

Mısır

Nijerya

Özbekistan

Pakistan

Güney Afrika Cumhuriyeti

Güney Kore

Hindistan

Paraguay

Peru

Portekiz

Romanya

Rusya Federasyonu

Senegal

Suudi Arabistan

Şili

Tayland

Tanzanya

Tunus

Umman

Ürdün

Venezuela

Vietnam

Fildişi Sahili

Filipinler

Gana

İhracat Teşvik ve Desteklerinden Nasıl Yararlanabilirsiniz?


Teşvik ve destekler için en baştan yola çıkmadan önce bizden danışmanlık hizmeti almanızı tavsiye ediyoruz.Bu bağlamda Icon Danışmanlık olarak danışan firmamızın faaliyetlerini inceleyerek hangi destek kalemlerinden faydalanabileceğiniz ve sürecin devamı için yeni destek unsurlarının planlamasını sunuyoruz.Başvuru sürecinin öncesinde başvuru için planlama yapmanın sürecin kendisi kadar önemli olduğunu bilerek baştan neler yapacağımızı biliyor ve sizlerle tüm süreci paylaşıyoruz.Sürece başladıktan sonra aylık veya haftalık bilgi paylaşımları ile sizleri bilgilendirerek ve gerekli bilgi ve belgeleri edinerek süreci aksatacak adımlara engel oluyoruz.Sonraki adım ise başarının tadını çıkarmak. Siz de Icon Danışmanlık ile devlet teşviklerinden en hızlı ve en az maliyetli şekilde yararlanan müşterilerimiz arasına katılabilirsiniz!

Icon Danışmanlık Farkı ve Güvencesi


Müşterilerimiz için yaptığımız milyonlarca liralık tasarruflardan yararlanmak istiyorsanız siz de Icon Danışmanlık olarak bizimle iletişime geçin.Teşvik analiziniz hakkında detaylı bir çalışma yapalım ve ardından alabileceğiniz teşvik ve desteklerinizi nasıl yapılandıracağımızı belirleyelim.İşinizi daha ileri taşıyacak ihracat teşvik ve destekleri için Icon Danışmanlık yanınızda!

Yurt Dışı Birim
Kira Desteği

3.619.000 TL

Destek Tutarı

Yurt Dışı Marka
Alım Desteği

154.748.000 TL

Destek Tutarı

Tasarım
Desteği

11.763.000 TL

Destek Tutarı

Tasarımcı
Desteği

9.047.000 TL

Destek Tutarı

İhracat Destekleri

Harcama Kalemleri̇Destek Tutarı (₺)Destek OranıZaman/Adet Sınırı
Pazara Gi̇ri̇ş Belgesi̇ Desteği̇
Pazara giriş belgesi ile ruhsatlandırma ve kayıt işlemelerine ilişkin giderler
7,239,000.00
%50
Yurt Dışı Marka Tesci̇l Desteği̇
Markaların yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderler
1,357,000.00
%50
5 yıl
Pazara Gi̇ri̇ş Projesi̇ Desteği̇
Danışmanlık ve rapor alımına yönelik giderler
361,000.00
%50
Proje başına (PB) ve en
fazla 2 proje desteği
Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği̇
Toplam ulaşım ve konaklama giderleri (faaliyet başına)
180,000.00
%50
PB, yılda 5, en fazla
20 proje desteği
Kişi başı günlük konaklama gideri
4,500.00
Yurt Dışı Şi̇rket Ve Marka Alım Desteği̇
Yurt dışın şirket/marka alımına yönelik danışmanlık, belgelendirme giderleri ve kredi faizi (toplamda)
154,748,000.00
%50
Küresel Tedari̇k Zi̇nci̇ri̇ Desteği̇
Küresel tedarik zinciri yetkinlik projesi kapsamında yer alan giderler
27,149,000.00
%50
2 yıl
Yurt dışı depo kira gideri ile depolama hizmet giderleri
7,239,000.00
%50
4 yıl
Bi̇ri̇m Ki̇ra Desteği̇
Yurt dışı birimlerin kira giderleri
3,619,000.00
%50
4 yıl
Tanıtım Desteği̇
Birime bağlı tanıtım ve pazarlama giderleri
4,524,000.00
%50
Marka tesciline bağlı tanıtım ve pazarlama giderleri
7,239,000.00
%50
Exi̇mbank Destekleri̇
İhracat kredi sigortası reasüre edilen risklerin tazminat gideri
36,199,000.00
%100
İhracat kredi sigorta programı reasüre edilemeyen tazminat gideri
180,995,000.00
%50
Tasarım Ve Ürün Geli̇şti̇rme Projesi̇ Desteği̇
Tasarımcı/modelist/mühendis istihdamı için brüt maaş gideri (azami 10 kişi)̇
Alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderlerii̇
İnternet sitesi üyeliğine ilişkin giderler
Proje başına toplam destek tutarı
9,047,000.00
%50
3+2
Tasarımcı Şi̇rket Ve Tasarım Ofi̇si̇ Desteği̇
Tanıtım harcamaları/yurt dışı fuar katılımlarına ilişkin giderleṙ
Yurt dışı birimlerin konsept mimari çalışmaları ve kurulum/dekorasyon giderleri
Yurt dışı birimlerin brüt kira ve kira danışmanlığı giderleri ile vergi/resim/harç giderleri
Patent/faydalı model/endüstriyel tasarım tescili ve yurt dışı marka tescil/yenileme/koruma giderleri
Tasarımcı/modelist istihdamı için brüt maaş desteği
Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını arttırmak üzere alınan danışmanlık giderleri
Yıllık toplam destek tutarı
9,047,000.00
%50
4 yıl
Gemi Ve Yat Sektöründe Faali̇yet Gösteren Şi̇rketlere Tasarım Desteği̇
Tasarım hizmetine ilişkin giderler
5,429,000.00
%50
5 yıl
Çok Kanallı Zi̇nci̇r Mağaza Desteği̇
Yurt dışı marka tescil/yenileme/koruma giderleri
Pazar araştırması çalışması ve raporları gideri
Tanıtım giderleri
Birim kira giderleri
Temel kurulum/konsept mimari çalışma/dekorasyon giderleri
Franchise giderleri
Yıllık toplam destek tutarı
36,199,000.00

İhracat Destekleri Fuar Destek Üst Limitleri

Yurt Dışı Fuar Desteği

Organizatörlerin Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi̇Destek Tutarı (₺)
Bakanlık Tarafından Belirlenen Fuarlar Kapsamı Dışında Kalan Fuarlar
1.809.000
Bakanlık Tarafından Belirlenen Fuarlar
3.619.000
Firmaların Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesi̇
Genel Nitelikli Fuarlar
271.000, %50 oranında
Sektörel Nitelikli Fuarlar
452.000, %70 oranında
Prestijli Fuarlar
1.357.000, %75 oranında

Yurt İçi Fuar Desteği %50 oranında

Katılımcı Desteği
144.000
Tanıtım Desteği (Yurt Dışı Tanıtım İçin)
2.714.000
Tanıtım Desteği (Yurt İçi Tanıtım İçin)
904.000

Sanal Fuara Katılım ve Sanal Fuar Organizasyonu Desteği

Sanal Fuara Katılım Desteği
1.357.000
Sanal Fuar Organizasyonu Desteği
2.714.000
Tanıtım Desteği (Yurt İçi Tanıtım İçin)
904.000

Size en uygun devlet desteklerini sunabilmemiz için, lütfen aşağıdaki formu doldurunuz. Bu sayede ihtiyaçlarınıza en uygun destekleri belirleyebilir ve size özel çözümler sunabiliriz.

İhtiyaçlarınızı karşılamak için her zaman yanınızdayız!

İsim(Gerekli)