Sağlık Turizmi Destekleri

Harcama Kalemleri̇Destek Tutarı (₺)Destek Oranı
Tescil ve Koruma
1.825,000
%60
Pazara Giriş Belgeleri
5,478,000
%60
Acente Komisyon
Muayenehane ve Poliklinik 729,000
Diğer Sağlık Kurulukları ve Konaklama Tesisleri 3,651,000
%60
Komplikasyon ve Seyahat Sağlık Sigortası
7,304,000
%70
Yabancı Dil ve Sağlık Turizmi Eğitimi
Muayenehane ve Poliklinik 1,825,000
%60
Diğer Yaralanıcılar 7,304,000
%60
Hasta Yol
Muayenehane ve Poliklinik 1,825,000
%60
Diğer Yaralanıcılar 18,262,000
%60
Reklam, Tanıtım ve Pazarlama
Muayenehane ve Poliklinik 7,304,000
%60
Diğer Yararlanıcılar 18,262,000
%60
Spor Turizmi 3,651,000
%60
Birim
Muayenehane ve Poliklinik 1,825,000
%60
Diğer Yararlanıcılar 4,382,000
%60
Yurt Dışı Etkinlik Katılım
912,000
%60
Prestijli Etkinlik 1,825,000
%60
Yurt İçi Etkinlik Katılım
912,000
%60
Yurt İçi Tanıtım ve Eğitim
1,825,000
%60
Ürün Yerleştirme
3,651,000
%60