Sağlık Turizmi Destekleri

Harcama Kalemleri̇ Destek Tutarı (₺) Destek Oranı
Tescil ve Koruma
1,202,000
%60
Pazara Giriş Belgeleri
1,202,000 -
Zaman/Adet Sınırı
1,202,000
%60
Acente Komisyon
2,404,000
%30
Komplikasyon ve Seyahat Sağlık Sigortası
4,809,000
%60
Yabancı Dil ve Sağlık Turizmi Eğitimi
1,923,000
%60
Hasta Yol
12,023,000
%60
Reklam, Tanıtım ve Pazarlama
12,023,000
%60
Birim
2,885,000
%60
Yurt Dışı Etkinlik Katılım
601,000
%60
Yurt İçi Etkinlik Katılım
601,000
%60
Yurt İçi Tanıtım ve Eğitim
1,202,000
%60
Ürün Yerleştirme
2,404,000
%60