sağlık turizmi yönetmeliği nedir

Sağlık Turizmi Yönetmeliği Nedir? Bize Ne Anlatıyor?

Haziran 13, 2024

Sağlık turizmine başlarken en önemli aşamalardan biri, sağlık turizmi yönetmeliği hakkında gerekli bilgilere sahip olmaktır. Günden güne büyüyen bu sektörde faaliyet göstermek için çeşitli koşullar ve adımlar vardır. Bu kuralları detaylıca bilmek, uzun vadede işinizin başarısını artıracağından kritiktir. ICON Danışmanlık olarak sizlere sağlık turizmi yönetmeliğine dair en kapsamlı rehberi sunuyoruz. Detaylar için okumaya devam edin!


İçeriğin Kısa Bir Özeti

 • Sağlık Turizmi Yönetmeliği: Sağlık Turizmi Yönetmeliği, Türkiye’de sağlık turizmi faaliyetlerinin düzenlenmesi ve kalitesinin korunması için belirlenen kuralları içerir.
 • Mevzuatlar: Sağlık turizmi mevzuatları, yabancı hasta haklarından vergi indirimlerine kadar çeşitli konuları kapsar ve sektörün düzenlenmesini sağlar.
 • Yönetmelik İçeriği: Sağlık Turizmi Yönetmeliği, yetkilendirme, hizmet standartları, aracılık hizmetleri ve bilgilendirme/rehberlik gibi ana başlıklarda sağlık turizminin düzenlenmesi için yönergeler içerir.
 • Daire Başkanlığı Görevleri: Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı, Türkiye’de sağlık turizmi sektörünün yönetiminden sorumludur ve hizmetleri planlama, izin verme, kabul kriterleri belirleme ve koordinasyon gibi görevleri üstlenir.

Sağlık Turizmi Yönetmeliği Nedir?

Sağlık Turizmi Yönetmeliği, sağlık turizmi faaliyetlerinin düzenlenmesi, denetlenmesi ve teşvik edilmesi amacıyla belirlenmiş kuralları ve standartları içeren yasal düzenlemedir.

Bu yönetmeliğin içeriğinde, sağlık hizmeti sunan kuruluşların, aracı firmaların ve geri kalan destekleyici işletmelerin uyması gereken kurallar bulunur. Yönetmeliğin temel amacı, sağlanan sağlık hizmetlerinin kalitesini ve standartlarını korumak ve Türkiye’yi sağlık turizmi durakları arasında güvenilir bir seçenek olarak tutmaktır. Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı’nın resmi web sitesinde paylaşılan bilgilere göre yönetmeliğin içeriği şu şekildedir:

 • Ek-1 Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Kriterleri
 • Ek-2 Uluslararası Sağlık Turizmi Aracı Kuruluş Yetkinlik Kriterleri
 • Ek-3 Yetki Belgesi Başvuru Formu ve Başvuru Evrakları
 • Ek-4 Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi
 • Ek-5 Sağlık Tesisi Müeyyide Formu
 • Ek-6 Aracı Kuruluş Müeyyide Formu

13 Temmuz 2017’de resmi gazetede yayınlanan Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkındaki Yönetmeliğe ulaşabilir ve tüm detayları okuyabilirsiniz.

ICON’da verdiğimiz sağlık turizmi danışmanlığı hizmeti, temellerini bu yönetmelik üzerine kurmuştur. Uzman ekibimiz, sağlık turizminin inceliklerine, koşullarına, yasal düzenlemelerine tamamen hakimdir. Bu da, doğal olarak işletmenize en ideal yol haritasını çıkarmamızı sağlamaktadır.

sağlık turizmi şartları

Sağlık Turizmi Mevzuatları Nelerdir?

Sağlık turizmi mevzuatları yabancı hasta hakları, sigorta kolaylıkları ve vergi indirimleri gibi pek çok konuyu içinde barındırır. Bu başlıklar şu şekilde sıralanabilir:

 • Sağlık Turizmi Yönetmeliği
 • Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu (3359 Sayılı Kanun)
 • Kurumlar Vergisi Kanunu
 • Gelir Vergisi Kanunu
 • Katma Değer Vergisi Kanunu
 • Özel Hastaneler Yönetmeliği
 • Tıbbi Cihaz ve İlaç Mevzuatı
 • Yabancı Hasta Rehberi
 • Ticaret ve Gümrük Mevzuatı

Tüm bu alanlarda kapsamlı bilgi sahibi olmak, sağlık sektörüne yeni başlayan işletmeler için karmaşık ve zorlayıcı görülebilir. Danışmanlık firmalarının önemi de bu aşamada öne çıkar. Örneğin bizler ICON’da tüm mevzuatlara hakimiz ve yasal düzenlemeleri günden güne takip ediyoruz. Bu sayede, işletmenize en uygun çözümleri ve fırsatları gecikmeden yakalayarak kazancınızı optimal hale getirecek önerilerde bulunuyoruz. Mevzuatlar hakkında kapsamlı bilgi almak için “Sağlık Turizminde Mevzuat ve Teşvikler Nelerdir?” yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.

Sağlık Turizmi Yönetmeliği Bize Ne Anlatıyor?

Sağlık Turizmi Yönetmeliği, Türkiye’de sağlık turizmi faaliyetlerinin düzenlenmesi ve kalitesinin koruması için düzenlenmiş yönergeleri içerir. Yönetmelik, sağlık turizmi hizmetlerinin kalitesini artırmayı, güvenli ve etkili sağlık hizmeti sunmayı amaçlar. Ana başlıkları şu şekildedir:

Yetkilendirme ve Denetleme:

 • Standartlara Uygunluk: Sağlık turizmi faaliyetinde bulunacak kuruluşlar, belirlenmiş ulusal ve uluslararası standartlara uygunluk sağlayarak yetkilendirilecek.
 • Düzenli Denetim: Yetkili kuruluşlar, Sağlık Bakanlığı tarafından düzenli olarak denetlenerek faaliyetlerinin standartlara uygunluğu takip edilecek.
 • Yetki Belgesi Şartları: Yetki belgesi almak isteyen kuruluşlar, altyapı, personel, donanım, hizmet kalitesi ve hasta güvenliği gibi konularda belirlenmiş şartları yerine getirmek zorunda olacak.

Hizmet Standartları:

 • Kalite Ölçütleri: Sağlık hizmeti sunan kurumlar için altyapı, personel, donanım ve hizmet kalitesi standartları belirlenecek ve bu standartlara uyum titizlikle takip edilecek.
 • Hasta Memnuniyeti ve Güvenliği: Hasta memnuniyeti ve güvenliği için gerekli önlemler alınacak ve hasta hakları gözetilecek.
 • Şeffaflık: Sağlık hizmeti sunan kuruluşlar, sundukları hizmetler ve fiyatlar hakkında hastalara şeffaf bilgi sunmak zorunda olacak.

Aracılık Hizmetleri:

 • Düzenleme ve Sorumluluklar: Sağlık turizmi aracılık hizmeti sunan firmalar düzenlenecek ve bu firmaların yasal sorumlulukları net bir şekilde tanımlanacak.
 • Etik Kurallar: Aracı firmalar, yabancı hastalara yönelik hizmet süreçlerinde etik kurallara uymak zorunda olacak.
 • Şeffaf Faaliyet: Aracı firmalar, sundukları hizmetler ve komisyon ücretleri hakkında hastalara şeffaf bilgi sunmak zorunda olacak.

Bilgilendirme ve Rehberlik:

 • Yabancı Hastaların Bilgilendirilmesi: Sağlık turizmi kapsamında gelen yabancı hastalar, hakları, tedavi süreçleri ve Türkiye’deki sağlık hizmetleri hakkında kapsamlı bir şekilde bilgilendirilecek.
 • Rehberlik Hizmetleri: Yabancı hastalara, konaklama, ulaşım ve kültürel ihtiyaçları gibi konularda rehberlik hizmeti sunulacak.
 • Dil Desteği: Yeterli sayıda dil bilen personel ile hastalara kendi dillerinde hizmet sunulacak.

Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı Ne İş Yapar?

Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı, Türkiye’de sağlık turizmi sektörünün gelişmesi ve düzenlenmesinden sorumlu devlet kuruluşudur. Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı, Sağlık Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösterir.

Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı resmi sitesinde, kuruluşun amacı şu şekilde açıklanmıştır:

“10.01.2020 tarihli ve 244 sayılı ‘Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanlıklarının Görevlerine Dair Yönerge’ kapsamında oluşturulan Sağlık Turizmi Dairesi Başkanlığının görev alanları şunlardır:

MADDE 23-(1) Sağlık Turizmi Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

 • Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı ile ilgili hizmetleri planlamak, gerekli izinleri vermek
 • Sağlık Turizmi ile ilgili iş ve işlemleri ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak yürütmek,
 • Yurt dışından ülkemize tedavi amaçlı gelecek hastaların Sağlık Turizmi açısından kabul kriterlerini oluşturmak ve bu hastaların talep ve şikayetlerini incelemek,
 • Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı kapsamındaki hastalara gerektiğinde yardım ve danışmanlık hizmetlerini sunmak ve kayıtlarını tutmak,
 • Sağlık alanında ikili işbirliği kapsamında ülkemize gelen ve tedavisi uygun görülen hastalara ilişkin işlemleri planlamak ve koordine etmek,
 • Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (USHAŞ) ile koordinasyonu sağlamak,
 • Genel müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.”

Sağlık turizmi nasıl başlanır

Sağlık Turizmi Yönetmeliği Hakkında Danışma Almak İçin Bize Ulaşın!

İster sağlık turizmi faaliyetlerine başlamak isteyen bir sağlık kuruluşu olun, isterseniz de sağlık turistlerini yönlendiren bir aracı firma, sağlık turizmi yönetmeliği hakkında yönlendirilmeye tüm işletmelerin ihtiyacı var. Bu ihtiyacın sebebini yazımızda açıkladık, ancak kısa bir özet geçelim: Uygun koşulları sağlamak, sağlık turizmi sektöründe var olmanın altın kuralı. Dolayısıyla, yönetmelikte belirtilen şartları tamamen sağlamanız ve her adımı eksiksiz yerine getirmeniz kritik bir öneme sahip. Faaliyetlerinize başladıktan ve kazancınızı artıracak stratejileri uygulamaya başladıktan sonra, uygun olmayan koşulların sizi yavaşlatmasını veya önünüze çıkmasını istemezsiniz.

Peki, bu işleri düzenli biçimde organize etmenin en ideal yolu nedir? Elbette ki, danışmanlık almak. Sağlık turizmi sektörü büyüdükçe, bu alanda danışmanlık veren işletmelerin sayısı da arttı. Ancak bunlardan pek azı sizi gerçekten doğru yönlendirecek deneyim ve uzmanlığa sahip. ICON Danışmanlık olarak temel motivasyonumuz, bilgi kirliliği ve karmaşanın çok olduğu bu alanda işletmenize başarıya giden yolda rehberlik etmek. Ekibimiz alanında deneyimli, eşsiz bir portfolyoya ve uzmanlığa sahip. Yasal düzenlemelere hakim olduğumuz gibi, işinizi büyütecek teşvik ve mevzuatlar konusunda da oldukça bilgiliyiz. Bu sayede, yalnızca sorularınızı cevaplamıyor, işinizi büyütecek ve başarısını katlayacak planlar sunuyoruz.

Sağlık turizminde büyümeye hazır mısınız? Öyleyse bize ulaşın, ICON Danışmanlık yol arkadaşınız olsun.

Sıkça Sorulan Sorular


Sağlık turizmi ile ilgili mevzuatlar hangi kurum tarafından gerçekleştirilir?

Sağlık turizmi ile ilgili mevzuatlar “Sağlık Bakanlığı” tarafından gerçekleştirilir.

Sağlık turizmi için neler gerekli?

Sağlık turizmi için sağlık hizmeti sunan kuruluşların belirli standartlara uygun olması, sağlık personelinin yeterliliği, tıbbi altyapının güçlü olması ve turistlerin sağlık hizmetlerine erişiminin kolay olması gereklidir.

Sağlık turizmi yasal mı?

Sağlık turizmi genellikle yasaldır, ancak her ülkenin kendi yönetmelikleri ve standartları vardır. Bu nedenle, sağlık turizmi yapmadan önce ilgili ülkenin yasal düzenlemelerini kontrol etmek önemlidir.

Sağlık turizmi ve Turistin Sağlığı arasındaki fark nedir?

Sağlık turizmi, bireylerin sağlık hizmetlerini almak için seyahat etmelerini ifade ederken, Turistin Sağlığı, seyahat edenlerin seyahatleri sırasında sağlıklarını korumak ve gerekli önlemleri almakla ilgilidir.